Användarvillkor

Terms of Use Header Image

1. Allmänt

1.1 Tjänsterna erbjuds av Qualious AB, org. nr. 559167-8346, Norra Skeppsbron 5B, 803 10 Gävle (”Qualious”, ”vi”, ”vår”, ”oss”)

1.2 Om inte annat skriftligen har överenskommits reglerar villkoren i detta avtal (”Villkoren”) din användning av och tillgång till Tjänsterna.

1.3 Vissa produkter eller tjänster som erbjuds via Tjänsterna, erbjuds av externa parter och inte av oss. Qualious tar inte något ansvar för produkter och/eller tjänster som erbjuds av externa parter. För sådana produkter och tjänster gäller istället villkor och bestämmelser reglerade av respektive extern part.

1.4 Genom att använda Tjänsterna har du accepterat Villkoren och bekräftat att du fullt ut förstår innebörden av de rättigheter och skyldigheter som framgår av Villkoren.

2. Användarkonto

2.1 För att använda Tjänsterna behöver du registrera ett användarkonto. Användarkonton kan registreras (i) på vår webbplats, (ii) via telefon eller (iii) på något av våra events.

2.2 Som användare är du skyldig att se till att den information som du lämnar till Qualious är korrekt.

2.3 Som användare är du ensamt ansvarig för all användning som sker under användarnamn och lösenord som har tilldelats och/eller skapats genom ditt konto. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av ditt användarkonto, ska du omedelbart meddela Qualious om detta och ändra ditt lösenord. Du som användare är ansvarig för all användning som sker med  ditt användarnamn och lösenord intill dess att Qualious har tagit emot och bekräftat mottagande ditt

2.4 Om en användare ger ut, avslöjar eller tappar bort användarnamn eller lösenord är Qualious inte ansvarig för eventuell skada eller förlust som uppkommer med anledning därav.

3. Tjänsternas Omfattning

3.1 Genom att registrera ett användarkonto hos oss får du tillgång till Tjänsterna, vilket omfattar följande delar:

a) Du blir sökbar för våra rekryterare i vår kandidatdatabas.
b) Du kan söka tjänster som vi utlyser för vår eller våra kunders räkning
c) Du kan skapa jobbevakningar och därmed få direktinformation om utlysta tjänster som matchar dina sökkriterier.

4. Användning Av Tjänsterna

4.1 I egenskap av användare ansvarar du själv för att din användning av Tjänsterna överensstämmer med de anvisningar och instruktioner som Qualious från tid till annan meddelar.

4.2 När du registrerar ett konto ansvarar du ensam för information, uppgifter, text, meddelanden och annat material som tillförs eller skapas av dig vid användning av Tjänsterna.

4.3 Qualious förbehåller sig rätten att efter egen bedömning neka att acceptera, publicera, visa, använda eller i övrigt tillgängliggöra Användarinnehåll. Qualious har dessutom rätt att utan föregående meddelande avlägsna allt Användarinnehåll som enligt Qualious’ bedömning bryter mot användarvillkor, tillämpliga lagar, regler eller riktlinjer.

5. Förtida Upphörande

5.1 Som användare kan du närsomhelst välja att avregistrera ditt användarkonto och därmed säga upp detta avtal till omedelbart upphörande genom att följa instruktionerna på Webbplatsen.

5.2 Qualious kan säga upp detta Avtal till upphörande med trettio (30) dagars uppsägningstid genom ett meddelande till dig som användare, via den e-postadress som du angav vid registrering av ditt användarkonto. Om du inte har uppgivit någon e-postadress kan Qualious säga upp avtalet genom att skicka ett skriftligt meddelande via Tjänsterna.

5.3 Vid avtalets upphörande upphör din som användares, rätt att använda Tjänsterna.

6. Personuppgifter

6.1 För att kunna tillhandahålla Tjänsterna måste vi behandla dina personuppgifter. Vänligen se Qualious information om behandling av personuppgifter och information om cookies som förklarar de registrerade individernas rättigheter samt grunden för Qualious behandling av personuppgifter (inklusive cookies) som tillhandahålls eller samlas in via Tjänsterna eller webbplatsen, läs mer här.

7. Tillgänglighet Och Ansvarsbegränsning

7.1 Målsättningen är att Tjänsterna ska vara tillgängliga hela tiden och att fel och brister ska rättas utan onödigt uppehåll. Genom registrering av konto intygar du som användare att du är medveten om samt accepterar att Tjänsterna är kostnadsfria samt att Qualious inte garanterar att Tjänsterna (eller del därav) kommer tillhandahållas utan avbrott, störningar, fördröjningar eller andra typer av fel.

7.2 Med undantag för skador som orsakas på grund av Qualious uppsåt eller grova oaktsamhet ansvarar Qualious endast för den direkta skada som drabbar dig som användare, på grund av Qualious’ avtalsbrott.

8. Ändringar

8.1 Qualious förbehåller sig rätten att när som helst ändra Villkoren.

8.2 Med förbehåll för Användarinnehåll förbehåller sig Qualious rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra och uppdatera innehållet i Tjänsterna. Qualious åtar sig inget ansvar för eventuella konsekvenser av sådana ändringar och/eller uppdateringar. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter att några ändringar har trätt i kraft anses du som användare ha accepterat ändringarna och uppdateringarna.

9. Tillämplig Lag Och Tvister

9.1 Svensk lag, med undantag för dess regler om lagval, är tillämpliga på dessa Villkor.

9.2 Som konsument har du rätt att få tvist med anledning av Villkoren prövad genom alternativ tvistelösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). Qualious åtar sig att medverka i tvistelösning med en konsument enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
www.arn.se

9.3 EU-kommissionen ställer dessutom en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenters förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med dina beställningar på nätet utan att behöva gå till domstol. Plattformen för tvistlösning finns på externa webbplats.

Qualious AB

Norra Skeppsbron 5B
80310 Gävle
Sweden

Tel: +46.73.575.33.65
Org.nr: 559167-8346

Kontakta Oss

NYHETER
Missa aldrig någon viktig information, prenumerera på våra aktuella händelser och nyheter.