Dagen samhälle kräver ett alltmer digitaliserat arbetssätt. Idag kan ett team arbeta tillsammans fast teammedlemmarna sitter på olika platser, olika städer eller i olika länder. Detta gäller även ledarskapspositioner.

Att Vara Chef På Distans

Att arbeta som chef på distans kan många gånger innebära att driva nationella initiativ och att driva många olika processer framåt. När man arbetar som ledare på distans, är det viktigt att skapa rätt förutsättningar och coacha sina medarbetare till att kunna driva och utveckla arbetet lokalt.

Med dagens teknik finns alla möjligheter för samtliga teammedlemmar att ”träffas” trots distansen. Den nya tekniken gör det möjligt att skapa ett ledarskap som inte skiljer sig särskilt mycket från platsberoende ledarskap. Att skapa engagemang, inspiration, motivation, arbetsstrukturer och tydlighet kan en ledare fokusera på trots distansen.

Gemenskap Och Trygghet

Vikten av gemenskap och trygghet i ett team är oerhört värdefullt för att ha och bibehålla ett friskt och välmående arbetslag. Distansledare kan fokusera på gemensamma möten, konferenser och att skapa uppgifter eller projekt som medarbetare kan samarbeta kring. Med dagens teknologi kan en distansledare var tillgänglig på många olika sätt för att skapa en känsla av trygghet och ge support.

Vikten Av God Kommunikation

Kommunikation är en distansledares absolut viktigaste redskap. För att skapa fina förutsättningar för en god kommunikation bör tid läggas på att skapa relationer, förtroende och se varje enskild teammedlem. Teknologin finns tillgängligt för oss för att kunna ha t.ex videomöten där man pratar om jobb med delade skärmar. Men det är även viktigt att ha möten för att lära känna varandra bättre. Alla möjligheter finns för att lära känna varandra, bygga förtroende och tillit i relationerna.

En Stärkande Kultur

Som distansledare kan det vara bra att skapa en kultur där teammedlemmar lyfter sig själva och kan berätta det. En sådan kultur ger energi åt alla inblandade och ökar förutsättningarna för ett friskt och hållbart arbetslag. Trots att man är distansledare är det viktigt att besöka teammedlemmar ibland och ringa spontansamtal för att skapa band.

Distans Ledarskap Nya Ledarskapet Idag

IMAGE:PEXELS, PIXABAY