Rekrytering

En rekrytering kan tyckas vara ett ganska enkelt förfarande. Men i själva verket kan det vara en överväldigande process där många olika faktorer måste klaffa för att kunna knyta till sig rätt talang och behålla den. En felrekrytering kan bli en väldigt kostsam historia för ett företag på många olika sätt.

Tid Är Lika Med Pengar

En nyrekrytering är en process som kan ta många timmar. Beroende på hur situationen ser ut och på positionen som ska tillsättas kan det ta upp till tre månader. Har du inte den tiden är det en stor risk att det blir en felrekrytering som i sin tur leder till ännu större kostnader, både i pengar och tid.

Snabb Återkoppling

Idag förändras marknaden snabbt och för att kunna fånga in duktiga talanger och behålla dem är det viktigt att anpassa sig efter marknaden och ge snabb återkoppling till sökande kandidater. Har du inte tiden att hålla dessa processer levande är risken att förlora potentiella duktiga medarbetare ganska stor. För att undvika detta kan det vara bra att ta hjälp av en sakkunnig.

Ny Inom Rekrytering

En lyckad rekrytering kräver kunskap, erfarenhet och EQ från rekryterarens håll. En ny medarbetare behöver passa in i teamet och företaget med sin personlighet, sina kompetenser och tidigare erfarenheter. Är du inte van kan det vara bra att vända sig till någon som gör sådant varje dag.

Sällsynt Kompetens

Är du i behov av en sällsynt kompetens som kan vara svår att hitta på marknaden? Att hitta rätt spetskompetens kan ett omfattande research-arbete behövas och kan vara både tids- och resurskrävande. Har du inte möjlighet att avvara tiden och resurserna som behövs kan det vara smart att låta en annan kunnig ta hand om det åt er.

Många Som Ska Rekryteras

Är du i behov av att rekrytera till olika roller på en och samma gång? Det kan vara svårt att hinna med rekryteringsprocessen om det är många som ska rekryteras. I det här läget kan det vara bra att ta in en expert för att undvika felrekryteringar.

Stämmer någon av dessa rubriker i denna artikel in på dig och ditt företag så är det bra att anlita en expert.

IMAGE: PIXABAY